Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-10-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2017-373".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25325;238
Behandeld dossier 25883;238
Behandeld dossier 26419;48
Behandeld dossier 26419;53
Behandeld dossier 31579;2
Citeertitel Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-10-04
Datum van uitgifte 2017-10-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s,
Identifier stb-2017-373
Jaargang 2017
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-10-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 373
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 4 oktober 2017, houdende regels inzake het brandveilig gebruik van overige plaatsen en de basishulpverlening op die plaatsen (Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen)
Uitgever Ministerie van Justitie