Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-09-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2017-333".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-09-06
Datum van uitgifte 2017-09-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel IV van het Besluit van 9 februari 2010 tot wijziging van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de implementatie van het Ballastwaterverdrag en de herziene Bijlage VI van het MARPOL-verdrag, artikel VIII van het Besluit van 23 augustus 2011 tot wijziging van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de uitvoering van de in Bijlage II van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen opgenomen voorschriften met betrekking tot het voorwassen van ladingtanks en enige andere onderwerpen en tot wijziging van enkele besluiten op het gebied van de binnenvaart en artikel III van het Besluit van 3 januari 2013 tot wijziging van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de implementatie van de wijzigingen van de Bijlagen IV, V en VI van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen en van het Ballastwaterverdrag en tot wijziging van het Besluit havenontvangstvoorzieningen in verband met de implementatie van het Ballastwaterverdrag;
Identifier stb-2017-333
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-09-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 333
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 6 september 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A, B, C, D, E, F, onder 1 en 3, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, V, W, Z en AA en artikel II van het Besluit van 9 februari 2010 tot wijziging van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de implementatie van het Ballastwaterverdrag en de herziene Bijlage VI van het MARPOL-verdrag, artikel I, onderdelen C, F en I van het Besluit van 23 augustus 2011 tot wijziging van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de uitvoering van de in Bijlage II van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen opgenomen voorschriften met betrekking tot het voorwassen van ladingtanks en enige andere onderwerpen en tot wijziging van enkele besluiten op het gebied van de binnenvaart en artikel I, onderdelen C, E en J en artikel II van het Besluit van 3 januari 2013 tot wijziging van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de implementatie van de wijzigingen van de Bijlagen IV, V en VI van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen en van het Ballastwaterverdrag en tot wijziging van het Besluit havenontvangstvoorzieningen in verband met de implementatie van het Ballastwaterverdrag
Uitgever Ministerie van Justitie