Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-08-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2017-322".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-08-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel VII van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242);
Identifier stb-2017-322
Jaargang 2017
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-08-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 322
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 19 augustus 2017 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2017-08-29