Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 291

Gepubliceerd op 6 juli 2017 9:00

Technische informatie over de publicatie Besluit van 23 juni 2017, houdende wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen om te bewerkstelligen dat gevallen van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dan wel vermoedens daarvan bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemeld

Deze publicatie is op 6 juli 2017 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2017-291".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

De metadata is ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegeven

Waarde

Behandeld dossier 28345;153
Behandeld dossier 28345;165
Behandeld dossier 28345;170
Behandeld dossier 28345;171
Behandeld dossier 31015;122
Behandeld dossier 31015;136
Behandeld dossier 31839;552
Behandeld dossier 34597;B
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-06-23
Datum van uitgifte 2017-07-06
Documenttype AMvB
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 8 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, 4.1.7, van de Jeugdwet, 3.3, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 5a, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, 7b, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, 5b, van de Penitentiaire beginselenwet, 9a, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, 16, van de Leerplichtwet 1969, 1.3.9, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, 5, van de Wet op de expertisecentra, 1.21, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 4b, van de Wet op het primair onderwijs, 3a, van de Wet op het voortgezet onderwijs, en 1.51a en 2.9a, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Identifier stb-2017-291
Jaargang 2017
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatietype ministerie
Publicatie Staatsblad
Publicatiedatum 2017-07-06
Publicatienummer 291
Taal nl
Titel Besluit van 23 juni 2017, houdende wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen om te bewerkstelligen dat gevallen van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dan wel vermoedens daarvan bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemeld
Uitgever Ministerie van Justitie

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl