Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2017-255".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28172;10
Behandeld dossier 34375;3
Behandeld dossier 34550-X;32
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-06-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 14, tweede lid, onder g en h, vierde, vijfde, en vijftiende lid, 16, eerste en tweede lid, en vierde lid, onder b, 28a, eerste en zevende lid, en 33, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 14, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen;
Identifier stb-2017-255
Jaargang 2017
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-06-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 255
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 8 juni 2017 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met het stellen van regels aan de raadpleging van een andere bedrijfsarts en de klachtenprocedure en enkele andere wijzigingen, alsmede tot wijziging van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen in verband met de financiering van de commissie
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2017-06-19