Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2016-495".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25834;79
Behandeld dossier 25883;254
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-12-06
Datum van uitgifte 2016-12-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 16, eerste en zevende lid, en 33, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet
Identifier stb-2016-495
Jaargang 2016
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-12-15
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 495
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 6 december 2016 houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met aanpassing van de bouwprocesbepalingen alsmede enkele kleine technische wijzigingen
Uitgever Ministerie van Justitie