Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-09-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2016-329".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34314
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-08-23
Datum van uitgifte 2016-09-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2016-329
Jaargang 2016
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-09-14
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 329
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 23 augustus 2016 tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag
Uitgever Ministerie van Justitie