Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2016-245".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-06-23
Datum van uitgifte 2016-06-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel II van de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden
Identifier stb-2016-245
Jaargang 2016
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-06-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 245
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 23 juni 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden
Uitgever Ministerie van Justitie