Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2016-242".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Besluit wijziging Aanbestedingsbesluit inzake aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU
Behandeld dossier 34329;3
Behandeld dossier 34329;6
Behandeld dossier 34329;9
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-06-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 1.10, derde lid, 1.13, derde lid, 1.16, derde lid, 1.22, eerste lid, 2.84, tweede lid, en 4.12, eerste en tweede lid, van de Aanbestedingswet 2012
Identifier stb-2016-242
Jaargang 2016
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-06-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 242
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 24 juni 2016 tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU (Besluit wijziging Aanbestedingsbesluit inzake aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2016-06-30