Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-04-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2016-139".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33872;18
Behandeld dossier 33872;7
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-04-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen IX en X, derde lid, van de wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Stb. 2015, 521)
Identifier stb-2016-139
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-04-13
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 139
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 1 april 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Stb. 2015, 521)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2016-04-13