Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-03-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2016-112".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 27858;102
Behandeld dossier 27858;146
Behandeld dossier 27858;210
Behandeld dossier 27858;215
Behandeld dossier 27858;227
Behandeld dossier 27858;261
Behandeld dossier 27858;306
Behandeld dossier 27858;321
Behandeld dossier 32372;47
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-03-09
Datum van uitgifte 2016-03-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 78 en 80a, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
Identifier stb-2016-112
Jaargang 2016
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-03-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 112
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 9 maart 2016 tot wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met het niet toestaan van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw
Uitgever Ministerie van Justitie