Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-03-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2015-95".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33960
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-02-11
Datum van uitgifte 2015-03-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2015-95
Jaargang 2015
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-03-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 95
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 11 februari 2015 tot wijziging van de Wet Justitie-subsidies, de Kaderwet overige BZK-subsidies en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling
Uitgever Ministerie van Justitie