Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2015-92".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30373;50
Behandeld dossier 30373;A
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-02-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel II van het Besluit van 3 september 2013 tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen in verband met de wijziging van de routeringsystematiek in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Stb. 2013, 340)
Grondslag artikel 16 van het Besluit externe veiligheid transportroutes
Grondslag artikel 9.4, tweede lid, van het Bouwbesluit 2012
Grondslag artikel VII van de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) (Stb. 2013, 307)
Identifier stb-2015-92
Jaargang 2015
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Onderwerp Economie | Transport
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-03-03
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 92
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 20 februari 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) (Stb. 2013, 307), Afdeling 2.16 van het Bouwbesluit 2012, het Besluit van 3 september 2013 tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen in verband met de wijziging van de routeringsystematiek in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Stb. 2013, 340) en het Besluit externe veiligheid transportroutes
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-03-03