Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2015-494".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-12-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel III van de Wet van 8 juli 2015 tot wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen)
Grondslag artikel IV van de Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht
Identifier stb-2015-494
Jaargang 2015
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-12-15
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 494
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 7 december 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 juli 2015 tot wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen) en van de Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-12-15