Besluit van 7 december 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 juli 2015 tot wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen) en van de Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 3 december 2015, nr. WJZ / 15159386;

Gelet op artikel III van de Wet van 8 juli 2015 tot wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen) en artikel IV van de Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet van 8 juli 2015 tot wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen) treedt in werking met ingang van 20 april 2016.

Artikel 2

Artikel I, onderdeel A, van de Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht treedt in werking met ingang van 20 april 2016.

Artikel 3

Artikel I, onderdelen B tot en met G, artikel II en artikel III van de Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 7 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de vijftiende december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven