Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-12-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2015-465".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32889;27
Behandeld dossier 34273;3
Behandeld dossier 34273;5
Behandeld dossier 34273;8
Behandeld dossier 17050;522
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-12-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel XXXVI van de Verzamelwet SZW 2016
Identifier stb-2015-465
Jaargang 2015
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-12-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 465
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 2 december 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2016
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-12-10