Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2015-460".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33816
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-11-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2015-460
Jaargang 2015
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-12-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 460
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 25 november 2015 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-12-04