Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2015-450".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-11-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel VIII van het Besluit van 18 september 2015 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) (Stb. 2015, 337)
Identifier stb-2015-450
Jaargang 2015
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-11-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 450
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 21 november 2015 tot vaststelling van de momenten van inwerkingtreding van het Besluit van 18 september 2015 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) (Stb. 2015, 337)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-11-30