Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2015-38".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-01-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 2, tweede lid, onderdeel h, van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
Identifier stb-2015-38
Jaargang 2015
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-02-05
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 38
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 28 januari 2015 tot wijziging van het Besluit van 25 juni 2013 houdende uitvoering van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-02-05