Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-01-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2015-29".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-01-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel VI van de wet van PM tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Stb. 2014, PM);
Identifier stb-2015-29
Jaargang 2015
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-01-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 29
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 28 januari 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 28 januari 2015 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Stb. 2015, 28)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-01-30