Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2015-268".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-05-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 6g1, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en Artikel 12b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs BES
Identifier stb-2015-268
Jaargang 2015
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-07-01
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 268
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 19 mei 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-07-01