Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2015-254".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-06-24
Datum van uitgifte 2015-06-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel II van het Besluit van tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met het invoeren van een periodeloonvergelijking vanwege wijzigingen in de artikelen 44 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 58 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:48 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 2015, PM);
Identifier stb-2015-254
Jaargang 2015
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-06-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 254
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 24 juni 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 17 juni 2015 tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met het invoeren van een periodeloonvergelijking vanwege wijzigingen in de artikelen 44 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 58 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:48 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Stb. 2015, 253)
Uitgever Ministerie van Justitie