Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-06-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2015-249".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25883;238
Behandeld dossier 32757;77
Behandeld dossier 33118;10
Behandeld dossier 33529;96
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-06-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 2 en 3 van de Woningwet
Identifier stb-2015-249
Jaargang 2015
Onderwerp Huisvesting | Bouwen en verbouwen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-06-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 249
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 15 juni 2015, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de deregulering van de woonfunctie en enkele andere wijzigingen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-06-26