Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2015-208".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33673
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-06-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2015-208
Jaargang 2015
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Defensie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-06-18
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 208
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-06-18