Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-05-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2015-184".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34049
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-05-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2015-184
Jaargang 2015
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-05-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 184
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 4 mei 2015 tot wijziging van de Wet financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-05-29