Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-04-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2015-159".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-04-20
Datum van uitgifte 2015-04-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel VI van de Wet van 11 februari 2015 tot wijziging van de Wet Justitie-subsidies, de Kaderwet overige BZK-subsidies en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling (Stb. 2015, 95);
Identifier stb-2015-159
Jaargang 2015
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-04-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 159
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 20 april 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 februari 2015 tot wijziging van de Wet Justitie-subsidies, de Kaderwet overige BZK-subsidies en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling (Stb. 2015, 95)
Uitgever Ministerie van Justitie