Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2014-534".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33918;14
Behandeld dossier 33964
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-12-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel XXI van de Wijzigingswet financiële markten 2015, artikel X van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 en artikel III van de Wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie (Stb. 2014, 129);
Identifier stb-2014-534
Jaargang 2014
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-12-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 534
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 11 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2015, het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 en de Wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie (Stb. 2014, 129)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2014-12-19