Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2014-505".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-12-04
Datum van uitgifte 2014-12-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel III van de Wet tot wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in verband met het aansluiten van zelfstandige bestuursorganen op de rijksbrede infrastructuur en enkele technische aanpassingen
Identifier stb-2014-505
Jaargang 2014
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-12-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 505
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 4 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in verband met het aansluiten van zelfstandige bestuursorganen op de rijksbrede infrastructuur en enkele technische aanpassingen
Uitgever Ministerie van Justitie