Besluit van 4 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in verband met het aansluiten van zelfstandige bestuursorganen op de rijksbrede infrastructuur en enkele technische aanpassingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 28 november 2014, nr. 2014-0000631092, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op artikel III van de Wet tot wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in verband met het aansluiten van zelfstandige bestuursorganen op de rijksbrede infrastructuur en enkele technische aanpassingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tot wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in verband met het aansluiten van zelfstandige bestuursorganen op de rijksbrede infrastructuur en enkele technische aanpassingen treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 4 december 2014

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Uitgegeven de zestiende december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven