Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2014-444".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32842
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-11-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2014-444
Jaargang 2014
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-11-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 444
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 12 november 2014 tot wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2014-11-21