Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-11-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2014-424".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-10-27
Datum van uitgifte 2014-11-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel II van het Besluit van 25 juni 2014 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het bepalen van de voorwaarden voor aanvullende bekostiging van internationaal georiënteerd basisonderwijs (Stb. 2014, 285);
Identifier stb-2014-424
Jaargang 2014
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-11-13
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 424
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 27 oktober 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 25 juni 2014 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het bepalen van de voorwaarden voor aanvullende bekostiging van internationaal georiënteerd basisonderwijs (Stb. 2014, 285)
Uitgever Ministerie van Justitie