Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-09-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2014-326".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33850;3
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-09-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 257b, 257d, vierde lid, en 572, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering
Grondslag Artikelen 22e, 22k, 74, vijfde lid, en 77ff, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht
Grondslag Artikelen 5g, eerste lid, en 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
Grondslag Artikel V van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie (Stb. 2014, 225)
Identifier stb-2014-326
Jaargang 2014
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-09-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 326
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 8 september 2014 houdende wijziging van het Besluit OM-afdoening, het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en het Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie in verband met de wettelijke verankering van de centrale verwerking openbaar ministerie en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie (Stb. 2014, 225)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2014-09-16