Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-09-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2014-323".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Huisvestingswet 2014
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-09-01
Datum van uitgifte 2014-09-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 53 van de wet van 4 juni 2014, houdende nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014)
Identifier stb-2014-323
Jaargang 2014
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-09-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 323
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 1 september 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 4 juni 2014, houdende nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014)
Uitgever Ministerie van Justitie