Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-07-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2014-283".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-07-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel IV, eerste lid, van de wet van 14 mei 2014 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen alsmede van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele daarmee samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW) (Stb. 2014, 219);
Identifier stb-2014-283
Jaargang 2014
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-07-18
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 283
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 11 juli 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 14 mei 2014 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen alsmede van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele daarmee samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW) (Stb. 2014, 219)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2014-07-18