Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2014-211".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-06-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 12.2 van de Wet dieren
Grondslag Artikel 7.3 van het Besluit houders van dieren
Grondslag Artikel 4.3 van het Besluit diervoeders 2012
Grondslag Artikel 7.8 van het Besluit diergeneeskundigen
Grondslag Artikel 130a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Grondslag Artikel 4.5 van het Besluit dierlijke producten
Identifier stb-2014-211
Jaargang 2014
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-06-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 211
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 5 juni 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Wet dieren, het Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen alsmede tot het doen vervallen van diverse artikelen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2014-06-19