Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-04-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2014-145".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-03-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 125, eerste lid, en 125quinquies, eerste lid, onder f, van de Ambtenarenwet
Identifier stb-2014-145
Jaargang 2014
Onderwerp Bestuur | Koninklijk Huis
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-04-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 145
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 21 maart 2014, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met het vervangen van de aanduiding «Koningin» door «Koning» in deze besluiten
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2014-04-08