Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2014-132".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-03-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 18, derde lid, 19 j, 20d en 244 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
Identifier stb-2014-132
Jaargang 2014
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-03-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 132
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 20 maart 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (Stb. 2013, 480) en tot wijziging van het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand, het Besluit gezagsregisters en het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2014-03-27