Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-01-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2014-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-01-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel XIII van de wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart
Identifier stb-2014-11
Jaargang 2014
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-01-17
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 11
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 9 januari 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2014-01-17