Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2013-530".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33540
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-12-11
Datum van uitgifte 2013-12-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2013-530
Jaargang 2013
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-12-13
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 530
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ’s Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren)
Uitgever Ministerie van Justitie