Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-12-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2013-499".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33475
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-11-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2013-499
Jaargang 2013
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-12-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 499
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 25 november 2013 inzake herziening van de Wet arbeid vreemdelingen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2013-12-09