Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-02-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2013-43".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-02-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Art. III van he besluit van 5 oktober 2012 tot wijz. van het inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluti WOV BES i.v.m. vakanties en anderen dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd
Identifier stb-2013-43
Jaargang 2013
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-02-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 43
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 4 februari 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 5 oktober 2012 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd (Stb. 2012, 581)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2013-02-12