Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-09-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2013-358".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-09-10
Datum van uitgifte 2013-09-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel III van de Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet ivm met enkele aanpassingen (St. 2013,236) en artikel 45 van de Warmtewet
Identifier stb-2013-358
Jaargang 2013
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-09-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 358
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 10 september 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (Stb. 2013, 326) en de Warmtewet
Uitgever Ministerie van Justitie