Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-09-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2013-341".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-08-30
Datum van uitgifte 2013-09-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 14 en 38 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
Identifier stb-2013-341
Jaargang 2013
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-09-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 341
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van het Besluit van 16 september 1965, houdende vaststelling van het bewijs van verzekering voor de niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en enkele regelen met betrekking tot het bewijs van vrijstelling (Stb. 1965, 414) in verband met de vaststelling van de kenmerken van de verzekeringsplaat
Uitgever Ministerie van Justitie