Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 324

Gepubliceerd op 30 juli 2013 8:59

Technische informatie over de publicatie Besluit van 16 juli 2013, houdende vaststelling van de minimumeisen voor de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)

Deze publicatie is op 30 juli 2013 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2013-324".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

De metadata is ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegeven

Waarde

Behandeld dossier 33062;12
Behandeld dossier 33062;15
Behandeld dossier 33062;16
Behandeld dossier 33062;19
Behandeld dossier 33538
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-07-16
Datum van uitgifte 2013-07-30
Documenttype AMvB
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 13b, derde lid en 25a, derde lid, van de Wet op de jeugdzorg
Grondslag Artikel 40a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
Grondslag Artikel 10b, tweede lid en 21f, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning
Grondslag Artikel 16, negende lid, van de Leerplichtwet 1969
Grondslag Artikelen 1.51a, vijfde lid en 2.9a, vijfde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Grondslag Artikel 15a, vijfde lid, van de Wet publieke gezondheid
Grondslag Artikel 1.21, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Grondslag Artikel 4b, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs
Grondslag Artikel 3a, vijfde lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen
Grondslag Artikel 3a, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
Grondslag Artikel 5, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra
Grondslag Artikel 1.3.9, vijfde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs
Grondslag Artikel 16 van het Wetboek van Strafrecht
Grondslag Artikel 9a, vijfde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Grondslag Artikel 7b, vijfde lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
Grondslag Artikel 5a, vijfde lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
Grondslag Artikel 5b, vijfde lid, van de Penitentiaire beginselenwet
Identifier stb-2013-324
Jaargang 2013
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatietype ministerie
Publicatie Staatsblad
Publicatiedatum 2013-07-30
Publicatienummer 324
Taal nl
Titel Besluit van 16 juli 2013, houdende vaststelling van de minimumeisen voor de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)
Uitgever Ministerie van Justitie
Verkorte titel Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl