Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-04-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2013-138".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet herziening ten nadele
Behandeld dossier 32044
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-04-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2013-138
Jaargang 2013
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-04-18
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 138
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 11 april 2013 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2013-04-18