Publicaties over dossier 32044

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (80 kB)

  Advies Raad van State inzake een ontwerp algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de Wet herziening ten nadele

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2014 Staatscourant 2014, 27264 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. AMvB Download icon PDF (70 kB)

  Besluit van 17 september 2014, houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de Wet herziening ten nadele

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2014 Staatsblad 2014, 335 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele); Verslag van een schriftelijk overleg inzake artikel 18a ontwerpbesluit in verband met invoering Wet herziening ten nadele

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-01-2014 2013-2014 Kamerstuk 32044, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele); Verslag van een schriftelijk overleg inzake vragen naar aanleiding van het debat over wetvoorstel herziening ten nadele (32 044)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2013 2012-2013 Kamerstuk 32044, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (4 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-06-2013 2012-2013 nr. 74, item 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Behandeling Download icon PDF (38 kB)

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele) (32044)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-04-2013 2012-2013 nr. 23, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Behandeling Download icon PDF (5 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L334) (33197); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (33400 B) en het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (33400 C)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-04-2013 2012-2013 nr. 23, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (3 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-04-2013 2012-2013 nr. 23, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling | Behandeling Download icon PDF (210 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele) (32044)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-04-2013 2012-2013 nr. 22, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Wet Download icon PDF (15 kB)

  Wet herziening ten nadele

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-04-2013 Staatsblad 2013, 138 Ministerie van Veiligheid en Justitie