Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2012-91".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-02-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel II van het besluit van 18 november 2011, houdende wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (Stb. 2011, 548)
Identifier stb-2012-91
Jaargang 2012
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
PS key STB14645
Publicatiedatum 2012-03-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 91
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 22 februari 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 18 november 2011, houdende wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (Stb. 2011, 548)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-03-09