Besluit van 25 februari 2012, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit (Stb. 2012, 11)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 februari 2012, directie Wetgeving, nr. 5724989/12/6;

Gelet op artikel IV van de Wet van 22 dember 2011 tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit (Stb. 2012, 11);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit (Stb. 2012, 11) treedt in werking met ingang van 1 april 2012.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 februari 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Uitgegeven de zesde maart 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wijzigingen van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit. Er bestaat een dringende behoefte aan de spoedige instelling van de kansspelautoriteit als nieuwe toezichthouder op de kansspelsector omdat het bestaande toezichts- en handhavingsinstrumentarium onvoldoende middelen bevat om effectief te kunnen optreden tegen overtredingen van de kansspelregelgeving. Gezien dit belang voor de rechtshandhaving, wordt ten aanzien van het moment van inwerkingtreding afgeweken van de hoofdregel hieromtrent in het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309).

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Naar boven