Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-02-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2012-72".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32896
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-02-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-72
Jaargang 2012
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype ministerie
PS key STB14592
Publicatiedatum 2012-02-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 72
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 9 februari 2012 tot wijziging van artikel 18b van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het verduidelijken van het rechtsvermoeden van werkgeverschap
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-02-29