Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2012-681".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-12-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 75, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep
Identifier stb-2012-681
Jaargang 2012
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-12-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 681
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 13 december 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-12-21